ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان

مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی بسته 40 میلیون دلاری دیگری امروز به کابل رسیده است.

1912491
ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان

 

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل دولت موقت طالبان امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به کابل پایتخت افغانستان رسیده و به یک بانک خصوصی تحویل داده شد.

این بانک افزود: «در ماه نوامبر این ششمین بار است که کمک‌های نقدی 40 میلیون دلاری کشورهای کمک کننده به افغانستان می‌رسد. از ورود ارز از هر طریق اصولی و قانونی استقبال می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که کمک‌های خود را از طریق بخش خصوصی بانکی انجام دهد».

بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد که «به عنوان نهاد نظارتی بر بخش مالی و بانکی کشور همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین و مقررات با تمامی نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی مراودات بهتری داشته باشد».

براساس آمار بانک مرکزی افغانستان، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون در مجموع بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک‌های نقدی جامعه‌ جهانی به کابل رسیده است.

 خبرهای مرتبط