تعلیق امور مشترک با بانک‌های لبنانی از سوی عراق

تصمیم بانک مرکزی عراق به تعلیق امور مشترک با بانک‌های لبنانی

1910236
تعلیق امور مشترک با بانک‌های لبنانی از سوی عراق

بانک مرکزی عراق تصمیم به تعلیق امور مشترک با بانک‌های لبنانی گرفته است.

در رابطه با این موضوع نامه‌ای رسمی از سوی بانک مرکزی عراق به بانک‌های کشور ارسال شد.

در نامه مذکور چنین آمده است: به دلیل منافع کاری و حسابرسی، عملیات انتقال موجودی به شعب بیروت بانک‌های رافدین و رشید عراق از سوی بانک‌های لبنانی متوقف شد. 

شایان ذکر است این نامه که به امضای عمار حمد خلف، معاون بانک مرکزی عراق رسیده است، یک روز پس از تصمیم سازمان شفافیت عراق برای بررسی انتقال پول‌های موجود در بانک‌های لبنانی به بانک عراقی رافدین شعبه بیروت، منتشر شد.

دادگاه مربوطه در بغداد روز گذشته حکم جلب مدیر کل سابق بانک رافدین و معاون وی را به دلیل «ادعای فساد» در نقل و انتقالات پول به بانک‌های لبنان،  صادر کرده بود.خبرهای مرتبط