پایان نوزدهمین مذاکرات صلح سوریه در آستانه

ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن صلح سوریه بیانیه مشترکی صادر کردند

1910163
پایان نوزدهمین مذاکرات صلح سوریه در آستانه

نوزدهمین مذاکرات صلح آستانه با مضمون سوریه در شهر آستانه قزاقستان پایان یافت.

ترکیه، روسیه، ایران و سوریه کشورهای ضامن مذاکرات صلح آستانه که به‌منظور پیدایش راه‌حل به بحران سوریه تعیین شدند، یک‌بار دیگر به قاطعیت خود برای مقابله با برنامه‌های جدایی‌طلب در شرق فرات که هدف از آن‌ها تضعیف وحدت سوریه و تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه است، تاکید کردند.

ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن مذاکرات صلح آستانه که کلیه طرفین ذی‌ربط در بحران سوریه در میز مشترکی حضور یافتند، بیانیه‌ای صادر کردند.

در این بیانیه به نقش پیشگام روند صلح آستانه در پیدایش راه‌حل صلح‌جویانه به بحران سوریه و تحولات منطقه‌ای تاکید گردید.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به پایبندی تزلزل ناپذیر به حق حاکمیت، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی سوریه و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به لزوم احترام کلیه طرفین به این اصول و رعایت آنها تاکید شده است.

در بیانیه مشترک کشورهای ضامن صلح در سوریه همچنین به قاطعیت طرفین در مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن و ادامه همکاری با یکدیگر علیه برنامه‌های جدایی‌طلبی که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و در عین حال امنیت ملی کشورهای همسایه را تهدید می‌کند، تاکید گردید.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه در اجلاس صلح آستانه وضعیت در منطقه عاری از تنش مورد بررسی قرار گرفته است اعلام گردید: کشورهای ضامن صلح در سوریه ضمن توافق پیرامون تامین عادی سازی جو پایدار در منطقه معتقدند که با تلاش هر چه بیشتر برای بهبودی بخشی به وضعیت انسانی در منطقه و اطراف آن بایستی کلیه قراردادهای ذی‌ربط با ادلب برای تامین آرامش و امنیت به‌مورد اجرا گذاشته شود.

در بیانیه مشترک کشورهای ضامن صلح سوریه همچنین لزوم تامین بازگشت پناهندگان سوری به خانه و کاشانه خود بطور داوطلبانه و در جوی امن و امان با ایجاد تسهیلات به‌شکلی هماهنگ با حقوق جهانی بشر مورد تاکید قرار گرفته است.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به نقش مهم و تعیین کننده کشورهای ضامن صلح آستانه و کمیته قانون اساسی که در نتیجه تصمیمات کنگره دیالوگ ملی سوریه در شهر سوچی تشکیل یافته برای تشویق راه‌حل سیاسی به اختلافات سوریه اعلام گردید: ما خواستار برگزاری نهمین دور مذاکرات کمیسیون تدوین قانون اساسی سوریه در کوتاه‌ترین مدت ممکنه با موضع سازنده طرفین سوری هستیم.  خبرهای مرتبط