اشتیه: فلسطین از اشغال‌گری ویران‌کننده اسرائیل رنج می‌برد

سخنرانی نخست وزیر فلسطین در بیست و هفتمین متعاهدین کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد( COP2)  در شهر شرم‌الشیخ مصر

1904012
اشتیه: فلسطین از اشغال‌گری ویران‌کننده اسرائیل رنج می‌برد

محمود اشتیه نخست وزیر فلسطین ضمن شرکت در بیست و هفتمین متعاهدین کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد( COP2)  در شهر شرم‌الشیخ مصر طی سخنانی به‌نمایندگی از سوی محمود عباس رئیس دولت فلسطین اعلام کرد:  فلسطین هم از اشغال‌گری ویران‌گر اسرائیل بر روی انسان و محیط زیست رنج می‌برد و هم تحت تاثیر شرایط اقلیمی متغیر جهانی قرار دارد.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی دفتر نخست وزیری فلسطین، محمود اشتیه در سخنرانی خود گفته است: فلسطین در آنچنان وضعیت استثنایی در جهان قرار دارد که هم تحت تاثیر اشغال‌گری ویران‌نگر اسرائیل بر انسان و محیط زیست قرار دارد و هم از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد. اسرائیل اشغال‌گر با ساخت مراکز مسکونی جدید یهودی‌نشین هم محیط زیست را نابود کرده، هم منابع طبیعی را از بین برده و هم بقایای مواد مضر و خطرناک برای سلامتی را در خاک‌ها دفن کرده، منابع آبی ما را به سرقت برده و درختان‌مان را از ریشه می‌کند.

محمود اشتیه نخست وزیر فلسطین در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اسرائیل از اشغال نوار غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله بیت‌المقدس شرقی از سال 1967 بدین‌طرف بیش از دو و نیم میلیون درخت از جمله 800 هزار درخت زیتون را از ریشه کنده است.

اشتیه همچنین افزود: بحرالموت (دریای مرده)، به‌دلیل استفاده از سوی اسرائیل با خطر نابودی مواجه است.   خبرهای مرتبط