حملات موشکی روسیه به شهر کراماتورسک

در این حملات خسارات سنگینی به یک کارخانه وارد آمده است

1898710
حملات موشکی روسیه به شهر  کراماتورسک

در حالی‌که حملات هوایی روسیه به منطقه دونتسک اوکراین ادامه دارد، شهر کراماتورسک در این منطقه مورد حملات موشکی نیروهای روس قرار گرفت.

نیروهای روسیه  شهر کرماتورسک در نزدیکی دونتسک را که از 24 فوریه بدین‌طرف صحنه درگیری‌های شدید بین روسیه و اوکراین است، با موشک‌ها مورد هدف قرار دادند.

در شهر کراماتورسک واقع در چهل کیلومتری باموت یکی از جبهه‌های شدید نبرد در اوکراین از نیمه شب دیروز تا بامداد چندین باز صدای انفجاراتی به‌گوش رسید.

در نتیجه حملات نیروهای روسی به یک کارخانه واقع در منطقه صنعتی کراماتورسک خسارات جدی وارد آمده و امور تجسس و نجات نیروهای کمک‌رسانی در این کارخانه که دود غلیظی بر فراز آن دیده می‌شود، ادامه دارد.

مقامات محلی اعلام کردند که در این حملات تنها به زیر ساخت‌های منطقه خسارتی وارد آمده است.خبرهای مرتبط