ارسین تاتار لغو تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه بخش روم‌نشین قبرس را محکوم کرد

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی گسترش دامنه تصمیم اتخاذ شده واشنگتن در خصوص لغو تحریم تسلیحاتی علیه قبرس روم‌نشین را محکوم کرد

1881188
ارسین تاتار لغو تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه بخش روم‌نشین قبرس را محکوم کرد

ارسین تاتار، رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به گسترش دامنه تصمیم اتخاذ شده واشنگتن در سپتامبر 2020 در خصوص لغو تحریم تسلیحاتی علیه قبرس روم‌نشین واکنش نشان داد.

وی در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه بخش روم‌نشین قبرس به فعالیت‌های تسلیحاتی فشرده خود علیه جمهوری ترک قبرس شمالی و ترکیه که آنها را «دشمن» خود می‌داند، ادامه می‌دهد، تصریح کرد تصمیم ایالات متحده برای لغو تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی غیرقابل قبول است و به شدت آن را محکوم می‌کنیم.

تاتار خاطرنشان کرد: این تصمیم آمریکا بار دیگر نشان داد که چقدر تصمیم ما در همبستگی با ترکیه به‌عنوان ضامن موثر و بالفعل سرزمین مادری‌مان ترکیه و ارتش آن درست و برحق بوده است.

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین ایالات متحده را به بازنگری در این تصمیم را بازنگری و اتخاذ موضع برابر و سیاست متعادل در قبال هر دو طرف در قبرس فراخواند.خبرهای مرتبط