تصویب پروتکل همکاری با ترکیه در زمینه اطلاعات نظامی از سوی دولت قزاقستان

دولت قزاقستان پروتکل همکاری با ترکیه در زمینه اطلاعات نظامی را تصویب کرد

1866602
تصویب پروتکل همکاری با ترکیه در زمینه اطلاعات نظامی از سوی دولت قزاقستان

در فرمانی که از سوی دولت قزاقستان منتشر شد، آمده است که پروتکل همکاری در زمینه اطلاعات نظامی که در 10 می با ترکیه امضا شد، تصویب شد.

در این فرمان، در چارچوب پروتکل مربوطه، طرفین در زمینه‌هایی مانند تبادل اطلاعات نظامی و ارزیابی‌های کارشناسی در مورد مسائل موجود در دستور کار، نظارت بر تحولات اوضاع نظامی و سیاسی منطقه که امنیت منطقه را تهدید می‌کند، تبادل اطلاعات متقابل در مورد سازمان های تروریستی بین المللی و سایر سازمان‌ها، همکاری خواهند کرد."خبرهای مرتبط