227 مهاجر افغانستانی از ارزروم به کشورشان بازگردانده شدند

دویست و بیست و هفت مهاجر غیرقانونی افغانستانی از فرودگاه‌ ارزروم ترکیه به کشورشان بازگردانده شدند.

1866315
227 مهاجر افغانستانی از ارزروم به کشورشان بازگردانده شدند

در ادامه روند استرداد مهاجران غیرقانونی بازداشتی در مراکز استرداد اتباع خارجی سراسر ترکیه، 227 مهاجر افغانستانی از ارزروم به کشورشان اعزام شدند.

این افراد که به طور غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، با پروازهای چارتری از فرودگاه‌ ارزروم به کابل، پایتخت افغانستان بازگردانده شدند.

بر اساس اطلاعات دریافتی از مقامات اداره مهاجرت ترکیه، از اول ژانویه سالجاری تاکنون در مجموع 5 هزار و 161 مهاجر غیرقانونی شامل 3 هزار و 997 افغانستانی، 1192 پاکستانی و 320 تبعه سایر کشورها به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند.

گفتنی است ترکیه برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی استراتژی‌ ویژه‌ای اتخاذ کرده است. تلاش‌های فشرده برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی که در سراسر کشور دستگیر و به‌طور موقت در مراکز مهاجرت استانی اسکان داده شده‌اند، به کشورهایشان ادامه دارد.خبرهای مرتبط