ترکیه 103 مهاجر غیرقانونی افغان را به کشورشان مسترد کرد

نیروهای امنیتی ترکیه در چارچوب بازرسی‌ها برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در استان‌های مختلف کشور 103 تبعه افغان را دستگیر و به افغانستان مسترد کردند

1843623
ترکیه 103 مهاجر غیرقانونی افغان را به کشورشان مسترد کرد

نیروهای امنیتی ترکیه در چارچوب بازرسی‌ها برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در استان‌های مختلف کشور 103 تبعه افغان را دستگیر و به افغانستان مسترد کردند.

مهاجران غیرقانونی افغان پس از انتقال به مرکز استرداد اتباع خارجی در استان ایغدیر با یک پرواز چارتر به کشورشان بازگردانده شدند.

بدین ترتیب شمار مهاجران غیرقانونی بازگردانده شده به کشورشان طی 10 روز گذشته به 1340 تن رسید.

از ابتدای سالجاری نیز 2900 مهاجر غیرقانونی با 16 پرواز چارتر از استان ایغدیر به کشورهای متبوع خود بازگردانده شدند.

شمار مهاجران غیراقانونی که طی یک سال گذشته شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند، به 38 هزار و 257 نفر رسید. شمار اتباع خارجی که تاکنون مسترد شده‌اند، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 90 درصد افزایش یافته است.

به‌دنبال آغاز پروازها به افغانستان در 27 ژانویه 2022 در سراسر ترکیه 21 هزار 765 مهاجر غیرقانونی افغان دستگیر و به کشورشان مسترد شدند. از این میان 14 هزار و 737 نفر با 83 پرواز چارتر و 7028 نفر نیز با پرواز عادی به افغانستان بازگردانده شدند.خبرهای مرتبط