سربازان اسرائیل 1 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

سربازان اسرائیل در یورش به شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری تحت اشغال، 1 فلسطینی را مجروح و 1 فلسطینی را نیز بازداشت کردند

1831596
سربازان اسرائیل 1 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند

در یورش سربازان اسرائیل به شهر جنین واقع در شمال کرانه باختری تحت اشغال، 1 فلسطینی مجروح و 1 فلسطینی بازداشت شد.

بر اساس اطلاعات دریافت شده از منابع محلی، نیروهای اسرائیل به شهر جنین و اردوگاه مهاجران جنین یورش بردند.

در پی واکنش ساکنان منطقه به یورش، بین سربازان اسرائیل و فلسطینیان درگیری رخ داد.

نیروهای اسرائیل در مقابله با فلسطینیان از گاز اشک‌آور، گلوله های واقعی و پلاستیکی استفاده کردند.

یک فلسطینی از ناحیه زانو مجروح شده و یک فلسطینی نیز  توسط سربازان اسرائیل بازداشت شد.خبرهای مرتبط