رزمایش صحرایی با مشارکت نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای مسلح آذربایجان

مشارکت نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای مسلح آذربایجان در استان قارص انجام می‌شود و با موفقیت ادامه دارد

1830306
رزمایش صحرایی با مشارکت نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای مسلح آذربایجان
turkiye-azerbaycan tatbikat.jpg
turkiye-azerbaycan tatbikat.jpg
turkiye-azerbaycan tatbikat.jpg
turkiye-azerbaycan tatbikat.jpg

وزارت دفاع ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمایش صحرایی نیروی عملیاتی آتش مشترک/گردان مشترک حیدر علی‌اف-2022 (ترکیه-آذربایجان) که با مشارکت نیروهای مسلح ترکیه و نیروهای مسلح آذربایجان در استان قارص انجام می‌شود با موفقیت ادامه دارد.

عکس‌های مربوط به این رزمایش منتشر شده است.

در بیانیه این وزارتخانه، هدف از این رزمایش توسعه دوستی، همکاری و هماهنگی بین عناصر نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجان، اطمینان از قابلیت همکاری، به اشتراک گذاری دانش و تجربه، بهبود توانایی انجام عملیات مشترک، بهبود هماهنگی آتش و مانور، برای بهبود سطح تمرین در هر شرایط آب و هوایی و افزایش بقای آنها بین نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجان است."

این رزمایش بین 22 تا 26 می 2022 در قارص انجام می شود.خبرهای مرتبط