سفیر عربستان سعودی در بیروت حزب الله لبنان را تهدید برای امنیت کشورهای عربی دانست

ولید بخاری، سفیر عربستان سعودی در بیروت در مصاحبه با روزنامه «عکاظ» عربستان اظهار داشت که فعالیت‌های حزب الله لبنان تهدیدی به امنیت ملی کشورهای عربی است.

1759013
سفیر عربستان سعودی در بیروت حزب الله لبنان را تهدید برای امنیت کشورهای عربی دانست

ولید بخاری، سفیر عربستان سعودی در بیروت در مصاحبه با روزنامه «عکاظ» عربستان اظهار داشت که فعالیت‌های حزب الله لبنان تهدیدی به امنیت ملی کشورهای عربی است.

وی افزود: «اصرار حزب الله تروریستی برای تحمیل اراده خود بر دولت و نهادهای قانونی مانع واقعی صلح و امنیت در لبنان است و همچنین از دولت لبنان می‌خواهیم که فعالیت‌هایی که علیه امنیت و ثبات عربستان سعودی و کشورهای عربی است را متوقف کند».

او همچنین گفت که روابط ریاض و بیروت عمیق است و تحت تاثیر اظهارات غیرمسئولانه قرار نمی‌گیرد.خبرهای مرتبط