سربازان اسرائیل 6 فلسطینی را مجروح کردند

ارتش اسرائیل در خلال یورش به قصبه توباس در شمال کرانه باختری تحت اشغال 6 نفر را با گلوله‌های واقعی مجروح کرد

1753694
سربازان اسرائیل 6 فلسطینی را مجروح کردند

ارتش اسرائیل در خلال یورش به قصبه توباس در شمال کرانه باختری تحت اشغال 6 نفر را با گلوله‌های واقعی مجروح کرد.

 بنابه اظهارات شاهدان عینی ، سربازان اسرائیل برای بازداشت 3 فسطینی  در ساعات صبح به قصبه توباس یورش بردند.

سربازان اسرائیل برای جلوگیری از کشمکش ایجاد شده در خلال یورش، از گلوله‌های واقعی، پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند.

منابع بیمارستان دولتی ترک توباس  اظهار داشتند، در ساعات صبح 6 مجروح را که یکی از آنها با گلوله واقعی از ناحیه سینه مجروح شده بود، تحت درمان قرار دادند.



خبرهای مرتبط