واکنش شورای همکاری خلیج به تعویق انتخابات در لیبی

شورای همکاری خلیج ضمن اعلام ناراحتی خود بابت به تعویق افتادن انتخابات در لیبی، خواستار اولویت دادن به منافع ملی این کشور شد.

1752622
واکنش شورای همکاری خلیج به تعویق انتخابات در لیبی

 

نایف الحجرف، دبیرکل شورای همکاری خلیج با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام ناراحتی خود بابت به تعویق افتادن انتخابات در لیبی، طرف‌ها را برای اولویت دادن به منافع ملی کشورشان فراخواند.

الحجرف در این بیانیه درباره انتخابات در لیبی که قرار بود در 24 دسامبر ماه جاری برگزار شود، گفت از اینکه این انتخابات به موقع صورت نگرفت ناراحت است.

وی همچنین از طرف‌ها در لیبی خواست تا به منافع ملی اولویت دهند و برای تامین امنیت و ثبات در این کشور همکاری کنند.

وی همچنین بر اراده شورای همکاری خلیج برای حفاظت از منافع مردم لیبی و استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.

گفتنی است کمیسیون عالی انتخابات لیبی هفته گذشته از پیشنهاد این نهاد برای تعویق یک ماهه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این کشور خبر داد.

این کمیسون پیشنهاد کرده بود تاریخ برگزاری دور اول انتخابات که قرار است 24 دسامبر ماه جاری برگزار شود، به 24 ژانویه 2022 به تعویق بیافتد.

                                             خبرهای مرتبط