درخواست کمک یمن از کشورهای عضو شورای امنیت

دیدار احمد بن مبارک با سفرای پنج عضو دایمی شورای امنیت

1735322
درخواست کمک یمن از کشورهای عضو شورای امنیت

حکومت یمن برای مبارزه با بحران اقتصادی در این‌کشور از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار حمایت گردید.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی یمن، احمد بن مبارک وزیر امور خارجه یمن با سفرای پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرد.

احمد بن مبارک در این دیدار ضمن اشاره به اینکه کاهش ارزش ریال یمن موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است به سختی‌هایی که حکومت یمن در مبارزه با بحران اقتصادی با آن مواجه است، اشاره کرد.

وزیر امور خارجه یمن به اهمیت حمایت لازمه از بانک مرکزی کشور برای متوقف ساختن کاهش ارزش ریال یمن در مقابل ارزهای خارجی و پشتیبانی اقتصادی و مالی از حکومت این‌کشور تاکید کرد.

از سوی دیگر در استان لحج در جنوب یمن صدها نفر برای اعتراض به گرانی زندگی و کاهش ارزش ریال یمن دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات که بنابه دعوت فعالان یمنی ترتیب یافت، پلاکاردهایی در نشان دادن واکنش به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها حمل گردید.   خبرهای مرتبط