موافقت دولت اسرائیل با ساخت مراکز یهودی‌نشین جدید در کرانه‌باختری رود اردن

کمیته طرح و برنامه وابسته به وزارت دفاع اسرائیل با احداث این مراکز مسکونی جدید موافقت کرد

1725906
موافقت دولت اسرائیل با ساخت مراکز یهودی‌نشین جدید در کرانه‌باختری رود اردن

دولت اسرائیل با ساخت 3144 واحد مسکونی یهودی غیرقانونی در کرانه‌باختری تحت اشغال موافقت کرد.

بر اساس گزارش مندرجه در مطبوعات محلی اسرائیل، کمیته طرح و برنامه وابسته به وزارت دفاع اسرائیل با احداث 3144 مسکن جدید غیرقانونی برای یهودیان در کرانه‌باختری رود اردن موافقت کرده است.

موافقت با ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین غیرقانونی از سوی دولت اسرائیل علی‌رغم واکنش‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا جلب دقت می‌کند.

اسرائیل با این تصمیم برای اولین بار پس از بر سرکار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین غیرقانونی موافقت می‌کند.

در کرانه‌باختری رود اردن تحت اشغال بیش از 250 واحد مسکونی غیرقانونی یهودی‌نشین وجود داشته و در این مراکز حدود 450 هزار یهودی‌نشین اقامت دارند.خبرهای مرتبط