کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به ادلب سوریه

کامیونهای حامل کمکهای انسانی سازمان ملل به مردم ادلب از طریق ترکیه به این منطقه اعزام شدند

1718549
کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به ادلب سوریه

سازمان ملل متحد 99 کامیون حامل کمکهای بشردوستانه را از طریق ترکیه به شهر ادلب سوریه ارسال کرد.

این کامیون‌ها از دروازه مرزی «جلوه‌گؤزو» شهر ریحانلی در استان حاتای عبور کردند.

کمک‌های مذکور قرار است در میان نیازمندان ادلب و ساکنان حومه آن توزیع شود.خبرهای مرتبط