رزمایش مشترک "برادری تزلزل‌ناپذیر- 2021" در نخجوان ادامه دارد

آموزش تاکتیک‌های رزمی مشترک "برادری تزلزل‌ناپذیر-2021" بین جمهوری آذربایجان و ترکیه در نخجوان ادامه دارد.

1715593
رزمایش مشترک "برادری تزلزل‌ناپذیر- 2021" در نخجوان ادامه دارد

بر اساس بیانیه وزارت دفاع آذربایجان، نیروهای مسلح دو کشور به فعالیت‌های خود مطابق سناریوی آموزشی ادامه می‌دهند.

در این رزمایش، واحدهای نظامی وظایف آمادگی رزمی را انجام می‌دهند.

نیروهای مسلح آذربایجان و ترکیه با بکارگیری روشهای نزدیک شدن به مواضع دشمن، اقدام مشترک را تعیین و اجرا می‌کنند.

 

با گروه‌های حمله ویژه، مانورهایی برای نزدیک شدن به مواضع دشمن، فرار از دستگاه‌های نوری و شلیک‌های دشمن انجام می‌شود.

در این آموزش که شامل هواپیماهای جنگی، حمل و نقل نظامی و هلیکوپترهای تهاجمی است، با مانورهای دشواری از خلبانان پروازهای آموزشی انجام می‌شود.

این رزمایش در 8 اکتبر به پایان می‌رسد.خبرهای مرتبط