آمریکا از روسیه پایگاه نظامی درخواست کرد

آمریکا از روسیه به منظور استفاده در عملیات‌های افغانستان پایگاه نظامی مطالبه کرده است.

1711564
آمریکا از روسیه پایگاه نظامی درخواست کرد

 

آمریکا از روسیه خواسته یکی از پایگاه‌های نظامی خود را برای استفاده در عملیات‌های افغانستان در اختیار واشنگتن قرار دهد.

ژنرال مارک میلی فرمانده ارتش آمریکا این درخواست را در دیدار با والری گراسیموف همتای روس خود ارائه داده است.

آمریکا پیشتر چنین درخواستی را از دیگر کشورهای همسایه افغانستان نیز داشته، اما تاکنون هیچ کشوری با درخواست واشنگتن موافقت نکرده است.

وزارت دفاع و ستاد کل فرماندهی ارتش آمریکا تاکنون اظهار نظر رسمی درباره ادعاهای مطرح شده نکرده اند.

براساس قوانین موجود همکاری نظامی آمریکا و روسیه غیرقانونی است.خبرهای مرتبط