رئیس جمهور تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شد

امامعلی رحمان اظهار داشت که برای حل و فصل بحران افغانستان در این کشور یک دولت فراگیر تشکیل شود.

1710153
رئیس جمهور تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شد

امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان طی سخنانی در هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت که کشورش خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، وی همچنین افزود: ما در امور داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، اما همه طرف ها در دولت این کشور حضور داشته باشند.

او همچنین تصریح کرد که تشکیل هر دولتی بدون در نظر گرفتن منافع کل مردم افغانستان، این کشور را با عواقب فاجعه‌باری مواجه خواهد کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته نیز طی سخنانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تاکید کرده بود که در افغانستان باید دولت فراگیر و با مشارکت همه اقوام تشکیل شود.

او همچنین جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل و کمیته صلیب سرخ را به ارائه کمک فوری به مردم افغانستان به ویژه ولایت پنجشیر که طی حدود 2 ماه تحت محاصره قرار دارند، فراخوانده بود.خبرهای مرتبط