سربازان آذربایجانی پرچم دولت به اصطلاح موسوم به قره‌باغ را از روی یک خودرو برداشتند

پس از افزایش کامیون‌های پلاک ایرانی که بدون اجازه وارد قره‌باغ شدند، آذربایجان سفرای ایران و روسیه را به باکو فراخوانده و هشدارهای لازم را داد

1707534
سربازان آذربایجانی پرچم دولت به اصطلاح موسوم به قره‌باغ را از روی یک خودرو برداشتند

ارتش آذربایجان به منظور افزایش بازرسی در برابر عبور غیرقانونی، یک ایست بازرسی جدید در قره‌باغ ایجاد کرد.

پرچم دولت موسوم به قره‌باغ که در خودرویی که از منطقه عبور می‌کرد وجود داشت، توسط سربازان آذربایجانی پاره شد.

پس از افزایش کامیون‌های پلاک ایرانی که بدون اجازه وارد قره‌باغ شدند، آذربایجان سفرای ایران و روسیه را به باکو فراخوانده و هشدارهای لازم را داد.

پس از شکست هشدارها، سربازان آذربایجانی یک ایست بازرسی در جاده گوروس - گافان به خانکندی ایجاد کرده و بازرسی‌ها را آغاز کردند.

برچیدن پرچم دولت که ظاهراً توسط ارمنستان در قره‌باغ اعلام شده بود، از خودرو در بازرسی‌ها واکنش زیادی در قفقاز جنوبی داشت. 

پرچم به اصطلاح که در وسیله نقلیه تحت کنترل پیدا شد، مورد توجه سربازان آذربایجان قرار نگرفت. در حالی که پرچم به اصطلاح مدیریت توسط مامور مسئول از روی خودرو برداشته شد، به راننده نیز هشدار داده شد.

 خبرهای مرتبط