سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را مجروح کردند

نیروهای اسرائیل، یکی از دو فلسطینی که ادعا می‌شود در تلاش عبور به اسرائیل بودند را مجروح دیگری را نیز بازداشت کردند.

1684582
سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را مجروح کردند

نیروهای اسرائیل، یکی از دو فلسطینی که ادعا می‌شود در تلاش عبور به اسرائیل بودند را مجروح دیگری را نیز بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا به نقل از گفته‌های شاهدین عینی، یکی از فلسطینیان سرنشین یک خودرو در نزدیکی دیوار حائل در غرب شهر جنین در نتیجه تیراندازی سربازان اسرائیلی به شدت زخمی شد. 

از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که فلسطینی‌ها با خودرو قصد  ورود به اسرائیل را داشته‌اند. 

رسانه رسمی اسرائیل KAN نیر ضمن تایید خبر تیراندازی سربازان به سوی فلسطینی‌ها، از انتقال فلسطینی زخمی به بیمارستان و دستگیری دیگر فلسطینی خبر داد. خبرهای مرتبط