تاتار: روزی خواهد رسید که ما را به‌رسمیت خواهند شناخت

ارسین تاتار: سیاستی که به اتفاق جمهوری ترکیه تشکیل داده‌ایم، متکی بر دو دولت حاکم و مستقل جداگانه در قبرس می‌باشد

1670496
تاتار: روزی خواهد رسید که ما را به‌رسمیت خواهند شناخت

ارسین تاتار رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی با اشاره براینکه، در حال حاضر در رابطه با به‌رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی مسائلی دارد، اظهار داشت، روزی خواهد رسید که این نیز تحقق خواهد یافت. اکنون، تحکیم و توسعه سیاست اهمیت فراوانی دارد.

تاتار طی سخنانی در مالاتیا گفت، سیاستی که به اتفاق جمهوری ترکیه تشکیل داده‌ایم، متکی بر دو دولت حاکم و مستقل جداگانه در قبرس می‌باشد. دفتر فدراسیون بسته شده است.

تاتار ابراز داشت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد این موضوع از من حمایت کرده است.

ارسین تاتار با تاکید براینکه، در مورد به‌رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی مسائلی وجود دارد، گفت، جمهوری ترک قبرس شمالی دولت جدایی بوده، در جزیره قبرس دوم ملت جداگانه وجود داشته و یکی از این ملت‌ها ملت ترک است. تمامی جهان می‌دانند که با ترکیه در چهارچوب این اصل رابطه سیاسی داریم. برای همین، حال اینکه جهان این را می‌داند، روزی خواهد رسید که ما را به‌رسمیت خواهند شناخت. اکنون، تحکیم و توسعه سیاست اهمیت فراوانی دارد.خبرهای مرتبط