سازمان ملل خواهان تداوم همکاری ترکیه و روسیه در سوریه شد

گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خواهان تداوم همکاری‌های ترکیه و روسیه در سوریه شد.

1517093
سازمان ملل خواهان تداوم همکاری ترکیه و روسیه در سوریه شد

گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خواهان تداوم همکاری‌های ترکیه و روسیه در سوریه شد. 

پدرسون ضمن ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحولات در سوریه، تاکید کرد که در پی حمله هوایی روز گذشته به اردوگاه آموزشی مخالفین، در ادلب تنش در منطقه افزایش یافته است. لازم به ذکر است که این مخالفین در کمیته قانون اساسی کشور حضور دارند.

وی همچنین افزود: این دینامیک‌ها ممکن است، آرامش کم سابقه‌ای را که با همکاری موفق ترکیه و روسیه برقرار شده و با متوقف شدن گشتیهای مشترک طی یک ماه اخیر، به مخاطره افتاده است را بر هم بزند. از ترکیه و روسیه می‌خواهم تا برای تحت کنترل قرار دادن وضعیت همکاری کنند. 

 خبرهای مرتبط