گروگان‌گیری از سوی سارق بانک در گرجستان

یک سارق بانک در شهر زوگدیدی گرجستان را داشت، تعداد بسیاری را گروگان گرفت

1513443
گروگان‌گیری از سوی سارق بانک در گرجستان

فردی که قصد سرقت بانک در شهر زوگدیدی گرجستان را داشت، تعداد بسیاری را گروگان گرفت.

بر اساس بیانیه کتبی صادره از وزارت کشور گرجستان، فردی که هنوز هویتش مشخص نشده است و وارد بانک شده بود، با تهدید کارمندان بانک توسط اسلحه، آنها را گروگان گرفت.

در بیانیه مذکور، همچنین گفته شد که نیروهای ویژه پلیس به محل حادثه رفته و برای نجات گروگانها، عملیات ترتیب داده‌اند.

لازم به ذکر است که عملیات هنوز ادامه دارد.خبرهای مرتبط