آذربایجان با حملات ارمنستان مقابه به مثل می‌کند

عملیاتی که ارتش آذربایجان برای آزاد سازی سرزمین خود از اشغال امنستان آغاز کرده ادامه دارد.

1512210
آذربایجان با حملات ارمنستان مقابه به مثل می‌کند

در بیانیه منتشر شده از وزارت دفاع آذربایجان آمده است که عملیات علیه نیروهای ارمنستان که می خواهند در محورهای آغدره، آغدام، فضولی، هادروت، جبرائیل، گوبادلی و زنگیلان مقاومت کنند، با شدت متفاوتی در طول شب ادامه داشت.

در این بیانیه بیان شده است که نیروهای ارمنستان با توپ و خمپاره به خط دفاعی ارتش آذربایجان تیراندازی کردند و ارتش آذربایجان 2 تانک T-72، 4 سیستم موشکی گراد، 1 دستگاه توپ هویتزر D-30 و 5 خودرو متعلق به نیروهای ارمنستان را منهدم کرد.

در این بیانیه بیان شده است که نیروهای ارمنستان با توپ و خمپاره خط دفاعی ارتش آذربایجان مورد هدف حملات خود قرار دادند و ارتش آذربایجان 2 تانکT-72 ، 4 سیستم موشکی گراد، 1 دستگاه توپ هویتزر D-30 و 5 خودرو متعلق به نیروهای ارمنستان را منهدم کرد.

در این بیانیه، با اشاره به اینكه تعداد زیادی از سربازان ارمنستان در چارچوب عملیات آزاد سازی سرزمینهای اشغالی از قدرت عمل ساقط شده، آمده است اوضاع در جبهه تحت كنترل ارتش آذربایجان است.خبرهای مرتبط