ارمنستان خبرنگاران را نیز مورد هدف قرار داد

خبرگزاران با پنهان شدن پشت خودروها، از این حملات نجات یافتند

1498120
ارمنستان خبرنگاران را نیز مورد هدف قرار داد

ارتش ارمنستان در حین حمله به جمهوری آذربایجان، تیمهای خبرگزاری تی آر تی خبر و آژانس آناتولی را نیز مورد هدف قرار داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارمنستان ساعت 06:00 به وقت محلی با توپ و خمپاره به سمت مواضع ارتش آذربایجان و مناطق مسکونی در خط مرزی حمله کرده است.

خبرگزاران که برای تهیه اخبار به منطقه حملات رفته بودند، ابتدا دو پهپاد مشاهده کردند.

سپس نقطه ای که خبرگزاران در آنجا بودند مورد هدف قرار گرفته، تیراندازی با خمپاره و توپ آغاز شد. در این حمله که تعدادی توپ پرتاب گردید، گلوله ها به محلی در فاصله 100 متری خبرگزاران اصابت کرد.

خبرگزاران با پنهان شدن پشت خودروها، از این حملات نجات یافتند.

این تیمها که اجازه انجام کار به ایشان در منطقه داده نشد، مجبور به ترک منطقه در حین حملات شدند.خبرهای مرتبط