حمایت تیکا از پرورشگاه سرپل در افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) به پرورشگاه استان سرپل در شمال افغانستان کمک تجهیزاتی کرد

1494019
حمایت تیکا از پرورشگاه سرپل در افغانستان

در بیانیه‌ دفتر تیکا در مزار شریف آمده است، نیازهایی مانند تخت تختخواب، ملحفه، لحاف و کمد لباس 60 کودک که در پرورشگاه سرپل اقامت دارند، برآورده شد.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه تیکا که سبب شادی کودکان بدون سرپرست در پرورشگاه استانی سرپل شد، آمده است، آژانس این مکان را با وسایلی که باید در یک پرورشگاه مدرن یافت شود تجهیز کرده و آن را برای استفاده کودکان تقدیم نمود و بدبن ترتیب یک محیط سالم و ایمن برای یتیمانی که در پرورشگاه اقامت دارند فراهم شد.خبرهای مرتبط