نخست وزیر عراق در انتخابات زودهنگام کاندیدا نخواهد شد

مصاحبه مصطفی الکاظمی با روزنامه انگلیسی زبان چاپ امارات متحده عربی

1480620
نخست وزیر عراق در انتخابات زودهنگام کاندیدا نخواهد شد

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان “The National" که در امارات متحده عربی منتشر می‌شود، اعلام کرد: در انتخابات زودهنگام در عراق که قرار است، سال آینده برگزار شود، نامزد نخواهد شد.

وی ضمن انتقاد از سیستم حکومتی در عراق که پس از سال 2003 در این کشور تاسیس یافته گفت: رژیم مبتنی بر مذهب‌گرایی در عراق که به بهانه برقراری تعادل ملی تلقین شده است، دروغی بزرگ است. این، عامل اصلی سواستفاده‌ها در کشور بوده و فرقه‌گرایی در سیاست موجب تضعیف نهادهای دولتی و تقسیم منافع می‌گردد.

الکاظمی با اشاره به اینکه در آینده‌ای نزدیک بر علیه گروه‌های غیرقانونی در عراق از سوی نیروهای دولتی عملیاتی ترتیب خواهد یافت اعلام کرد: به غیر از نیروهای رسمی به هیچ کس دیگر اجازه حمل سلاح داده نخواهد شد.

نخست وزیر عراق به انتخابات زودرس که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود، اشاره کرده و گفت: در این انتخابات کاندیدا نخواهم شد. در صدد فراهم ساختن زمینه مناسب برای برگزاری یک انتخابات آزاد و شفاف و قابل اطمینان از نظر مردم عراق هستم. در حال حاضر به غیر از این دغدغه دیگری ندارم.خبرهای مرتبط