در تظاهرات بیروت 168 تظاهرات کننده و 70 مامور پلیس زخمی شدند

حرکت معترضان در بیروت پایتخت لبنان به سمت ساختمان مجلس با مداخله نیروهای پلیس مواجه شد

1469891
در تظاهرات بیروت 168 تظاهرات کننده و 70 مامور پلیس زخمی شدند

حرکت معترضان در بیروت پایتخت لبنان به سمت ساختمان مجلس با مداخله نیروهای پلیس مواجه شد.

پلیس به منظور متفرق کردن مردم و جلوگیری از حرکت معترضان به سمت ساختمان مجلس از گاز فلفل استفاده کرد.

 مردم معترض نیز با پرتاب سنگ به مقابله پرداختند.

مردم معترض به حضور "شامل روکز" داماد میشل عون رئیس جمهور لبنان و نماینده پارلمان این کشور در تظاهرات واکنش نشان داده و از ورود وی به داخل تظاهرات کنندگان جلوگیری کردند.

تظاهرات کنندگان اعلام داشتند که نمی‌خواهند هیچ چهره سیاسی در بین‌ آنها باشد. 

روز گذشته نیز هزاران نفر در اعتراض به مقامات دولتی مسئول از انفجار مهیب روز سه شنبه 4 آگوست در بندر بیروت که منجر به مرگ دست‌کم 158 نفر و زخمی شدن بیش از 6 هزار نفر شد، دست به تظاهرات زدند.  

در جریان این اعتراضات تظاهرکنندگان به سوی پارلمان این کشور یورش بردند و با مداخله نیروهای پلیس مواجه شدند.

در پی این تظاهرات که تا ساعت دیروقت شب ادامه داشت، 238 نفر منجمله 70 مامور پلیس زخمی شدند و 20 تن دیگر نیز بازداشت گردیدند. خبرهای مرتبط