تاتار: عملیات صلح قبرس به معنای آغاز دوره ای جدید برای مردم ترک قبرس میباشد

ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، ابراز داشت، عملیات صلح قبرس که روز 20 جولای 1974 از سوی نیروهای مسلح ترکیه انجام گردید، به معنای آغاز دوره ای جدید برای مردم ترک قبرس میباشد

1458342
تاتار: عملیات صلح قبرس به معنای آغاز دوره ای جدید برای مردم ترک قبرس میباشد

ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی، ابراز داشت، عملیات صلح قبرس که روز 20 جولای 1974 از سوی نیروهای مسلح ترکیه انجام گردید، به معنای آغاز دوره ای جدید برای مردم ترک قبرس میباشد.

تاتار در رابطه با تحولات به میان امده پس از عملیات صلح قبرس به سال 1974، با آژانس آناتولی ارزیابیهایی انجام داده با ابراز اینکه که ترکهای قبرس پیش از سال 1974 به شکلی نا منظم در جزیره زندگی میکردند و هدفی برای آینده نداشتند، به این نکته که در آن دوره سعی در نابودی موجودیت ترکها در جزیره با نسل کشیها و حملات مشابه آن، میگردید، اشاره کرد.

نخست وزیر تاتار با اظهار اینکه تاسیس یک دولت و رسیدن به یک چنین مرحله ای در مدیترانه شرقی که نقطه ای استراتژیکی میباشد، کار سهلی نیست و همه اینها نتیجه عملیات صلح سال 1974 میباشد، افزود: "چه خوب که عملیات 1974 انجام شد. چه خوب که سربازان ترک پایشان را به جزیره گذاشتند. از آن روز به بعد مردم ترک قبرس زیر سقف دولت خود به شکلی با افتخار به زندگی شان ادامه میدهند."

تاتار ابراز داشت که با تحولات اخیر در مدیترانه شرقی، منافع ملی، فعالیتهایی که ترکیه به عنوان کشور رهبر در منطقه ادامه میدهد و حمله اخیرش در لیبی، جمهوری ترک قبرس شمالی را به شکل دولتی که مهره اصلی مفهوم "وطن آبی" را تشکیل میدهد، در آمده است.

نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی با یادآوری روند مذاکره که سالیان سال برای حل مسئله قبرس ادامه داشت، ابراز داشت: "باری دیگر تاکید میکنم، از این پس نوع توافق در قبرس به هر شکلی که باشد، حق ترکیه به عنوان کشور ضامن باید ادامه داشته باشد. جمهوری ترکیه از حق ضمانتش منصرف نخواهد شد و نباید منصرف شود."

وی افزود، ترکهای قبرس همیشه برای یک توافق ماندگار فداکاری کرده و حسن نیت نشان میدهند ولی این حسن نیت را هیچگاه از طرف مقابل ندیدند.

نخست وزیر جمهور ترک قبرس شمالی ابراز داشت که اگر یک توافق حاصل خواهد شد، اینتوافق باید بر اساس برابری حاکمیتی انجام گردد.خبرهای مرتبط