کمیته اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی: رژیم سوریه محل تولید سلاحهای شیمیایی را اعلام کند

کمیته اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی از نیروهای رژیم سوریه خواست که طی 90 روز محل تولید سلاحهای شیمیایی که در حین حملات هوایی به لاتمنه طی روزهای 24 الی 30 مارس 2017 استفاده کرده بود را به سازمان اعلام نماید

1452321
کمیته اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی: رژیم سوریه محل تولید سلاحهای شیمیایی را اعلام کند

کمیته اجرایی سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی از نیروهای رژیم سوریه خواست که طی 90 روز محل تولید سلاحهای شیمیایی که در حین حملات هوایی به لاتمنه طی روزهای 24 الی 30 مارس 2017 استفاده کرده بود را به سازمان اعلام نماید.

بر اساس تصمیم متخذه، از رژیم خواسته شد که به تعهدات خود در خصوص برنامه انبار شیمیایی عمل نموده و مقدار مواد شیمیایی که در حال حاضر در دست دارد را اعلام نماید. در حکم کمیته اجرایی، اعلام گردید: "حمله شیمیایی انجام شده، نشان میدهد که رژیم سوریه سلاحهای شیمیایی که در دست دارد و همچنین مراکز تولید آن را از میان نبرده است."

در حکم مذکور، تاکید گردید که باید حمله شیمیایی لاتمنه مورد بررسی قرار گرفته و عاملان این حمله نیز مورد بازخواست قرار گیرند.

گفتنی است که تیم تحقیق و تشخیص سازمان ممنوعیت سلاحهای شیمیایی، طی گزارشی که روز 8 آوریل 2020 منتشر کرده بود، اعلام نمود حمله ای که ماه مارس سال 2017 در منطقه لاتمنه واقع در شمال استان حمای سوریه انجام گردید، ازسوی نیروهای رژیم اسد انجام شده است.

در این گزارش اعلام شده بود که نیروهای رژیم طی حمله هوایی به لاتمنه در روزهای 24 الی 30 مارس 2017، از گازهای سارین و کلر استفاده کرده اند.خبرهای مرتبط