یاری امارات به فاعلان خرابکاری در خطوط لوله نفت در یمن

عبدالله عیاشی مدیر دفتر بازپرسی جزایی استان شبوه یمن اعلام داشت، امارات متحده عربی به فاعلان خرابکاری در خطوط لوله نفت در یمن یاری می کند

1433781
یاری امارات به فاعلان خرابکاری در خطوط لوله نفت در یمن

عبدالله عیاشی مدیر دفتر بازپرسی جزایی استان شبوه یمن اعلام داشت، امارات متحده عربی به فاعلان خرابکاری در خطوط لوله نفت در یمن یاری می کند.

عیاشی در گفتگو با کانال الجزیره با مرکزیت قطر اظهار داشت، امارات برای منفجر ساختن مکرر خطوط لوله نفت در شبوه از برخی از گروهها حمایت می کند.

عیاشی گفت، شبه نظامیان نیروهای ویژه شبوانیه وابسته به شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات که قبلا بازداشت شده بودند، در خلال بازجویی خرابکاری در خط لوله را اعتراف کردند.

شبوه بعد از کنترل از سوی نیروهای حکومت در سال 2019 ، صحنه حملات بسیاری علیه نیروهای امنیتی، پست های بازرسی و میادین نفتنی شده بود. مقامات حکومت عناصر مسلح شورای انتقالی جنوب را مسئول این حملات می دانند.

مقامات برخی از استانهای جنوبی یمن، اعلام وضعیت فوق العاده و به اصطلاح خودمختاری در 26 آوریل در جنوب کشور از سوی شورای انتقالی را رد کرده و وابسته بودن خود به منصور هادی رئیس جمهور و مشروعیت را اعلام کرده بودند.خبرهای مرتبط