یورش گروهی یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به خانه یک فلسطینی

گروهی از شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری رود اردن که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد ، به روستای یتما در شهر نابلس یورش برده و دو فلسطینی را زخمی کردند

1421176
یورش گروهی یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به خانه یک فلسطینی

گروهی از شهرک نشینان یهودی در کرانه باختری رود اردن که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد ، به روستای یتما در شهر نابلس یورش برده و دو فلسطینی را زخمی کردند.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع محلی ، این گروه به خانه یک فلسطینی در روستای یتما حمله کردند.

در نتیجه این حمله یک فلسطینی از ناحیه پا و دیگری از ناحیه سر مجروح گردید.

ساکنین یهودی نشین در سرزمین های کرانه باختری رود اردن گهگاه روستاهای متعلق به فلسطنیان را مورد حمله قرار می دهند.

در کرانه باختری رود ارد که اسرائیل در سال 1967 آن را اشغال کرد ، بیش از 250 واحد مسکونی غیر قانونی یهودی وجود دارد.

بیش از 400 هزار یهودی نشین در این منطقه زندگی را برای فلسطینیان در منطقه تحت اشغال کرانه باختری رود اردن بسیار دشوار کرده است.خبرهای مرتبط