یونان به رفتارهای خشونت آمیز خود با پناهنده گان ادامه می دهد

از سرعت مداخله های شدید یونان بر علیه پناهنده گان کاسته نمی شود

1381288
یونان به رفتارهای خشونت آمیز  خود با پناهنده گان ادامه می دهد

از سرعت مداخله های شدید یونان بر علیه پناهنده گان کاسته نمی شود.

نیروهای امنیت مرزی یونان با بمب های گاز پناهندگان را مورد حمله قرار می دهند.

تعداد بیشماری از پناهنده گان که در نتیجه حملات با بمب های گاز مصدوم شدند ، در چادرهای صحرایی تحت مداوا قرار می گیرند.

برخی از بمب های گاز پرتاب شده از سوی مرزبانان یونانی بسوی پناهنده گان به پاسگاه مرزی کاپی کوله اصابت می کند.

یک مامور پلیس در پی اصابت گلوله گاز به ناحیه سرش به بیمارستان منتقل شد.

از سوی دیگر چادرها و محیط اطراف محل زندگی پناهنده گان از سوی اکیب های ملبس به پوشاک های ویژه وابسته به اداره بهداشت ادیرنه ضد عفونی شد.

این مامورین همچنین در چادرهی صحرایی خدمات بهداشتی ارائه می کنند.

اکیب های نجات پزشکی ملی نیز متمادیا دمای بدن پناهنده گان را با دستگاههای الکترونیکی کنترل می کنند.خبرهای مرتبط