ترکیه درخواست عضویت بخش یونانی نشین قبرس را وتو کرد

ترکیه اعلام کرد، درخواست عضویت بخش یونانی نشین قبرس را قبول نخواهد کرد

1346000
ترکیه درخواست عضویت بخش یونانی نشین قبرس را وتو کرد

ترکیه  در اولین مجمع عمومی سال 2020 کنفرانس خلع سلاح (CD) که در ژنو سوئیس برگزار می شود، با مراجعه بخش یونانی نشین قبرس به عنوان عضو ناظر مخالفت کرد. 

حکومت بخش یونانی نشین قبرس، به همراه بعضی از کشورها برای شرکت در فعالیتهای کنفرانس خلع سلاح، مانند سالهای قبل امسال نیز درخواست عضویت بعنوان کشور ناظر را مطرح نمود. 

ترکیه اعلام کرد، درخواست عضویت بخش یونانی نشین قبرس را قبول نخواهد کرد.

بدین ترتیب در خواست عضویت بخش یونانی نشین قبرس تائید نشد. در خواست عضویت ناظر 37 کشو دیگر که در لیست قرار داشتند از سوی کنفرانس تائید شد.خبرهای مرتبط