حکومت عراق: از تصمیمات در خصوص خروج نظامیان امریکایی گام پس نمی نهیم

حکومت عراق اعلام کرد که مجلس این کشور از تصمیمی که در رابطه با خروج نظامیان امریکایی از کشور گرفته است، گام پس نخواهد نهاد

حکومت عراق: از تصمیمات در خصوص خروج نظامیان امریکایی گام پس نمی نهیم

حکومت عراق اعلام کرد که مجلس این کشور از تصمیمی که در رابطه با خروج نظامیان امریکایی از کشور گرفته است، گام پس نخواهد نهاد.

ویلیام ورده سخنگوی دفتر مطبوعاتی نخست وزیری عراق، اظهار داشت: "کشور از تصمیمش برای خروج نظامیان امریکایی عقب نشینی نخواهد کرد."

وی دررابطه با ادعاهای مبنی بر امضای توافق جدید میان امریکا و عراق در رابطه با ادامه حضور امریکاییها برای مبارزه با داعش نیز گفت: "حکومت یک چنین توافقی امضا نکرده است."

وی با ابراز اینکه "مجلس تصمیم به توصیه دادن برای حکومت" را گرفته است، تاکید کرد که تصمیم مذکور خروج همه نیروهای خارجی از کشور را در بر میگیرد.

گفتنی است مجلس عراق روز پنجم ژانویه با تصویب طرحی خواستار خروج تمام نظامیان خارجی از جمله نیروهای آمریکایی از این کشور شد.خبرهای مرتبط