هفت تروریست در مناطق روستایی عین العرب از قدرت عمل ساقط شدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد

1309941
هفت تروریست در مناطق روستایی عین العرب از قدرت عمل ساقط شدند

هفت تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " YPG/PKK " که در منطقه تحت پوشش عملیات نظامی چشمه صلح به نیروهای مسلح ترکیه حمله کرده بودند، در مناطق روستایی عین العرب با هواپیماهای بدون سرنشین از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه ایی که از حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه انتشار یافت، چنین آمده است :  محل هفت تروریست " ی پ گ / پ ک ک " که در منطقه عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح را مورد حمله قرار دادند، در نتیجه  فعالیت های تثبیت و اکتشاف در مناطق روستایی عین العرب مشخص شده و این تروریستها با هواپیماهای بدون سرنشین از قدرت عمل ساقط گردیدند.خبرهای مرتبط