در حمله شبه نظامیان طالبان در افغانستان ده مامور امنیتی کشته شد

شبه نظامیان طالبان به پاسگاه پلیس در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان حمله ور شدند

1294844
در حمله شبه نظامیان طالبان در افغانستان ده مامور امنیتی کشته شد

در حمله طالبان در افغانستان ده مامور امنیتی کشته شد.

شبه نظامیان طالبان به پاسگاه پلیس در ولایت تخار در شمال شرقی افغانستان حمله ور شدند.

مقامات شهربانی منطقه اعلام کردند : در نتیجه درگیری واقع بین شبه نظامیان طالبان در حمله به پاسگاه پلیس در یکی از روستاهای ولایت تخار ده مامور امنیتی کشته شده و ده مامور دیگر مجروح گردید.خبرهای مرتبط