یورش های شبانه سربازان اسرائیل به کرانه باختری رود اردن

سربازان اسرائیل در کرانه باختری رود اردن 7 فلسطینی را بازداشت کردند

1292926
یورش های شبانه سربازان اسرائیل به کرانه باختری رود اردن

سربازان اسرائیل در کرانه باختری رود اردن 7 فلسطینی را بازداشت کردند.

در بیانیه صادره از سوی ارتش اسرائیل اعلام گردید : در یورش های شبانه به مناطق مختلف در کرانه باختری رود اردن هفت فلسطینی با ادعای " دست داشتن در اقدامات تروریستی " دستگیر شده است.

در این بیانیه چنین گفته شد : فلسطینیان مذکور به بازداشتگاهها در منطقه انتقال داده شدند.خبرهای مرتبط