حمله مسلحانه در افغانستان: یک دادستان کشته شد

یک دادستان که درایالت گور افغانستان به ماموریت میپرداخت، در نتیجه حمله ای مسلحانه کشته شد

1287422
حمله مسلحانه در افغانستان: یک دادستان کشته شد

یک دادستان که درایالت گور افغانستان به ماموریت میپرداخت، در نتیجه حمله ای مسلحانه کشته شد.

وحید الله نظامی رئیس پلیس گور، طی سخنانش خطاب به خبرنگاران، اعلا داشت که دادستان عبدالمومن فیروز کوه در شهر کوه، مورد حمله ای مسلحانه قرار گرفته است.

در این حمله دادستان و برادرش کشته شده و 3 تن دیگر نیز مجروح شده اند.

نظامی تاکید کرد که تحقیقات در رابطه با این حمله آغاز دشه است.

هنوز هیچ دسته ویا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.خبرهای مرتبط