علی اسداوف به عنوان نخست وزیر جدید آذربایجان انتخاب شد

در پی استعفای نوروز محمداوف نخست وزیر آذربایجان، علی اسداوف به این پست منصوب شد

1284003
علی اسداوف به عنوان نخست وزیر جدید آذربایجان انتخاب شد

در پی استعفای نوروز محمداوف نخست وزیر آذربایجان، علی اسداوف به این پست منصوب شد. 

مجلس ملی جمهوری آذربایجان برای تعیین نخست وزیر جدید کشور تشکیل جلسه داد. 

اوکتای اسد اوف رئیس مجلس آذربایجان، اعلام کرد نوروز محمد اوف نخست وزیر، استعفای خود را تقدیم الهام علی اف رئیس جمهور کرده است. 

اسد اوف افزود استعفای محمداوف پذیرفته شده و الهام علی اف، علی اسد اوف معاون مسئول از امور اقتصادی رئیس جمهور را به جای وی منصوب کرد. 

علی اسداوف در نتیجه رای گیری به عنوان نخست وزیر جدید آذربایجان انتخاب شد. 

اسد اوف طی سخنانی در این رای گیری به خاطر اعتمادی که به وی داشته اند تشکر و قدردانی کرد. 

اسد اوف متولد 30 نوامبر 1956 در شهر نخجوان و فارغ التحصیل انستیتوی اقتصادی مسکو بوده و در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق، در پست های مختلف در آکادمی ملی علوم آذربایجان انجام وظیفه کرده است. 

اسد اوف پس از استقلال جمهوری آذربایجان، در سال 1998 به عنوان معاون مسئول از امور اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد. 

اسد اوف از سال 2012 تاکنون به عنوان معاون دبیر کل ریاست جمهوری انجان وظیفه می کرد. 

 

 خبرهای مرتبط