دیدارهای قریب الوقوع نخست وزیر عراق از ترکیه و کشورهای خلیج

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق ظرف مدت کوتاهی از ترکیه و برخی از کشورهای خلیج دیدن خواهد کرد

1176058
دیدارهای قریب الوقوع نخست وزیر عراق از ترکیه و کشورهای خلیج

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق ظرف مدت کوتاهی از ترکیه و برخی از کشورهای خلیج دیدن خواهد کرد.

بموجب گزارش تلویزیون دولتی عراق ، عبدالمهدی طی سخنانی در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در بغداد اعلام کرد : نمی خواهیم روابطمان با کشورهای همسایه را روی اختلافات برقرار کنیم. اختلافات مدت مدیدی است که ادامه دارد. بعنوان کشور عراق از سیاست توسعه روابط با تمامی کشورها با اتکا به ارزشهای مشترک پیروی می کنیم.

وی تاکید کرد : در این چهارچوب در آینده ایی نزدیک به ترکیه و برخی از کشورهای خلیج سفر خواهم کرد.

نخست وزیر عراق ضمن اشاره به اینکه یک هیئت بلند پایه متشکل از 90 نفر از عربستان سعودی امروز از بغداد دیدن خواهد کرد گفت : منهم ظرف دو هفته آینده به کشور عربستان سعودی سفر خواهم کرد.

وی ضمن اشاره به جزئیات سفری که به ریاض ترتیب خواهد داد تاکید کرد : در این دیدار موضوعاتی مانند روابط تجاری دو جانبه عراق و عربستان ، مسئله گمرک و سفر مردم عراق به عربستان برای ایفای مناسک حج مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

گفتنی است نخست وزیر عراق از روزی که بر سرکار آمده است تنها یکبار با یک کشور خارجی سفر کرده و این سفر را به مصر ترتیب داده است.

این در حالیست که از کشورهای همسایه ایی مانند عربستان سعودی ، قطر و عمان و در راس ایران مقامات بلند پایه و هئیت های تجاری بسیاری از اینکشور دیدن کرده است.خبرهای مرتبط