پاکستان حمله تروریستی در ایالت جامو و کشمیر را محکوم کرد

پاکستان حمله تروریستی در ایالت جامو و کشمیر را که در نتیجه آن 44 تن کشته شدند را محکوم کرد

1145876
پاکستان حمله تروریستی در ایالت جامو و کشمیر را محکوم کرد

پاکستان حمله تروریستی در ایالت جامو و کشمیر را که در نتیجه آن 44 تن کشته شدند را محکوم کرد.

براساس بیانیه کتبی منتشره از وزارت خارجه پاکستان، گفته شد: "هر گونه خشونت در هر جایی از دنیا را محکوم میکنیم."

در این بیانیه که حمله مذکور را "نگران کننده" تعبیرکرده بود، اعلام گردید: "سخنان کنایه آمیزرسانه های هندی که بدون بررسی و انجام تحقیقات، پاکستان را با حمله مرتبط میکنند را نیز رد میکنیم."

گفتنی است دیروز بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مسیر کاروان پرسنل نیروی پلیس ذخیره مرکزی هند که عازم شهر سرینگر در ایالت جامو و کشمیر بود، 44 سرباز کشته شده و 20 سرباز نیز مجروح شد.

منیر احمد خان یکی از مسئولان پلیس ابراز داشته بود که در نتیجه این حمله یک اتوبوس کاملا به شکلی غیر قابل استفاده در آمده و حداقل 5 خودروی دیگر نیز آسیب دیده است.خبرهای مرتبط