پادشاه عربستان سعودی و رئیس مجلس عراق

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق در مورد تقویت همکاریهای بین دو کشور به تبادل نظر پرداختند

1108719
پادشاه عربستان سعودی و رئیس مجلس عراق

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق در مورد تقویت همکاریهای بین دو کشور به تبادل نظر پرداختند. 

بر اساس اخبار منتشره در SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، سلمان، حلبوسی را در کاخ یمانه در ریاض به حضور پذیرفت. 

در این دیدار، تقویت روابط و همکاریها بین عربستان سعودی و عراق مورد بررسی قرار گرفت. 

حلبوسی رئیس مجلس عراق به سرپرستی هیأتی به دعوت عبدالله بن محمد الشیخ رئیس شورای عربستان سعودی روز گذشته به ریاض سفر کرده بود. 

قبل از حلبوسی نیز برهم صالح رئیس جمهور عراق یک ماه قبل سفری رسمی به عربستان سعودی انجام داده بود. 

 

 خبرهای مرتبط