برگزاری سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی

سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی ا طی مراسمی گرامی داشته میشود.

1088781
برگزاری سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی

سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی ا طی مراسمی گرامی داشته میشود.

تاسیس این جمهوری در 15 نوامبر 1983، نقطه عطف مهمی در اعلام حیات سیاسی مردم این جزیره در چارچوب یک الگوی دولتی به کل جهان به شمار میرود.

مصطفی آکینجی و همسرش مرال آکینجی در چارچوب این مراسم تبریکات را قبول کردند.

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، تبرکان اولوچای رئیس مجلس جمهوری ترک قبرس شمالی، جودت ییلماز معاون حزب عدالت و توسعه، بولنت توران قائم مقام گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه، جلال ادنان معاون حزب جنبش ملی گرا، علی مراد باشچری سفیر ترکیه در لفکوشه و تنی چند از نمایندگان مجلس، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان در این مراسم حضور یافتند.

آکینجی طی سخنانی در بخشی از این مراسم که در مقابل یادواره آتاترک برگزار شد گفت: آتاترک عزیز در سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی در حضور شما هستیم. با الهام از اصول و انقلابات تو، با هدف ارتقاء ساختار اجتماعی و دولتی مان به سطح تمدن معاصر و حفظ لائیسیسم با حساسیت تمام به فعالیت های خود ادامه میدهیم. به رغم همه دشواری ها، برای توسعه و پیشرفت اقتصاد و دموکراسی در این جمهوری تلاش میکنیم. با علم به اینکه توسعه تنها در شرایط صلح امکان پذیر است، به تحقق فلسفه اصلی تو یعنی صلح در کشور، صلح در جهان ادامه میدهدیم. با این اندیشه ها یاد و خاطره تو را با رحمت و احترام گرامی میداریم.

فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری نیز طی سخنانی گفت: آتاترک عزیز، سی و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری ترک قبرس شمالی را همراه با برادران ترک قبرسی مان به غرور و هیجان گرامی میداریم. مردم ترک قبرس در راستای اهدافی که نشان داده اید، بدون شکست در برابر سختی ها با قاطعیت به مبارزات خود در راستای تساوی و آزادی ادامه میدهند. ترکیه مسئولیت تاریخی خود را در راستای حمایت از مبارزه مشروع مردم ترک این جمهوری را تاکنون به جای آورده و از این پس نیز با قاطعیت به جای خواهد آورد. روحت شاد.خبرهای مرتبط