حملات بمبی در سوریه

در شهرستان باب و قصبه کاباسین وابسته به این شهرستان در سوریه که در چهارچوب عملیات سپر فرات از ترور پاکسازی شده است، دو حمله بمبی همزمان ترتیب داده شد

1085484
حملات بمبی در سوریه

در شهرستان باب و قصبه کاباسین وابسته به این شهرستان در سوریه که در چهارچوب عملیات سپر فرات از ترور پاکسازی شده است، دو حمله بمبی همزمان ترتیب داده شد.

در نتیجه انفجار دو موتورسیکلت بمبگذاری شده که در حال پارک بودند، در باب 2 و در کاباسین نیز 1 نفر مجروح گردید.

اکیپهای دفاع مدنی در آتش سوزی ناشی از انفجار مداخله کرده و نیروهای امنیتی تدابیر امنیتی را افزایش دادند.

ترتیب حملات در مناطق نزدیک به مساجد در باب که تحت کنترل مخالفین نظامی قرار دارد، جلب دقت می کند.

مسئولیت حملات را تاکنون گروه و یا سازمانی برعهده نگرفته است.خبرهای مرتبط