رئیس مجلس ترکمنان عراق دار فانی را وداع گفت

یونس بایراکتار رئیس مجلس ترکمنان عراق بدرود حیات گفت

1009022
رئیس مجلس ترکمنان عراق دار فانی را وداع گفت

یونس بایراکتار رئیس مجلس ترکمنان عراق بدرود حیات گفت.

تورگوت هرموزلو مسئول دفتر مطبوعاتی جبهه ترکمنان عراق طی سخنانی اظهار داشت، بایراکتار که مدت مدیدیست در یک بیمارستان خصوصی در آنکارا تحت درمان بیماری سرطان قرار داشت، بدرود حیات گفته است.

پیکر بایراکتار در کرکوک زادگاه خود به خاک سپرده خواهد شد.خبرهای مرتبط