فرمانده نیروهای ضربتی استان ابین یمن بر اثر سوء قصد کشته شد

سرهنگ هود صالح المارم در نتیجه تیراندازی یک گروه مسلح سوار بر موتورسیکلت در زنجبار مرکز استان ابین جان خود را از دست داد

فرمانده نیروهای ضربتی استان ابین یمن بر اثر سوء قصد کشته شد

سرهنگ هود صالح المارم فرمانده نیروهای ضربتی استان ابین در یمن، در نتیجه سوء قصد جان خود را از دست داد. 

سرهنگ هود صالح المارم در نتیجه تیراندازی یک گروه مسلح سوار بر موتورسیکلت در زنجبار مرکز استان ابین کشته شد. 

مهاجمین از محل متواری شدند. 

سرهنگ مارم سه ماه قبل به عنوان فرمانده نیروی ضربتی زنجبار منصوب شده بود. 

 

 خبرهای مرتبط