یاریهای ترکیه به پناهجویان سوری بدون وقفه ادامه دارد

ترکیه به احداث چادر شهرها در شمال سوریه برای مخالفین رژیم و خانواده هایشان که از منطقه غوطه شرقی در دمشق کوچانده شده اند، ادامه می دهد

یاریهای ترکیه به پناهجویان سوری بدون وقفه ادامه دارد

 

ترکیه به احداث چادر شهرها در شمال سوریه برای مخالفین رژیم و خانواده هایشان که از منطقه غوطه شرقی در دمشق کوچانده شده اند، ادامه می دهد.

احداث چادر شهر محمدیه در داخل قصبه جندرس در جنوبغربی عفرین که متشکل از 816 چادر بوده و شامل مدرسه، مسجد، سالن غذاخوری و پارک می باشد به پایان رسید.

در داخل چادرها  تمامی مایحتاج هر خانواده وجود دارد.

در نتیجه حملات هفته های اخیر نیروهای رژیم سوریه و جنگنده های روسیه به غوطه شرقی صدها نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز به عفرین کوچ کرده اند.

در اردوگاه زوغرا یکی از اردوگاههای احداث شده در شمال سوریه 970 نفر و در اردوگاه شیبرین در قصبه کاباسین در الباب نیز 1600 پناهجو زندگی می کنند.

در عزز واقع در شمال حلب نیز اردوگاه البول با ظرفیت پناه دهی به 2 هزار پناهچو احداث شده است.   خبرهای مرتبط